Translate

Femeie..

  • Share

Memories for a lifetime

  • Share

duminică, 17 septembrie 2017

Femeie..


Femeie, nu te preocupa, EȘTI FRUMOASĂ! 

 Da, ești frumoasă la prima oră a dimineții, așa somnoroasă și fără machiaj. 
 Ești frumoasă, chiar și atunci când ești copilăroasă.. 
 Ești frumoasă, atunci când nimic nu îți convine, și devii încăpățânată.. 
 Ești frumoasă, cu fiecare zâmbet pe care îl oferi, pentru că zâmbetele tale sunt pline de soare și de bunătate.. 
 Ești frumoasă cu brațele tale primitoare, care au adăpostit și au sprijinit pe cei dragi ție.. 
 Ești frumoasă, chiar și cu câteva kilograme în plus, pentru că ele nu îți fură din grație, din tandrețe.. 
 Ești frumoasă cu fiecare cuvânt pe care îl rostești, pentru că ele relevă bunătate, înțelepciune, compasiune.. 
 Ești frumoasă, chiar și atunci când ai ochii umezi și îndurerați.. 
 Ești frumoasă, în orice moment al zilei, fericită, tristă, zăpăcită. Ești frumoasă pentru că ai un suflet cald, care oferă iubire tuturor celor din jur.  
 Ești frumoasă pentru că ești TU, și nimeni nu îți poate lua asta!EN: 
Woman, don't worry, you are BEAUTIFUL!

Yes, you are beautiful in the first hour of the morning, so sleepy and without makeup. You are beautiful, even when you are childish.You are beautiful with every smile you give, because your smiles are full of sun and goodness.You're beautiful when nothing goes well, and you become stubborn.You are beautiful, even a few extra pounds, because they do not steal you from grace, tenderness.You are beautiful with your welcoming arms that have sheltered and supported your loved ones ..You are beautiful, at any time of the day, happy, sad, confused. You are beautiful because you have a warm soul that gives love to everyone around you.You are beautiful with every word you speak, because they reveal goodness, wisdom, compassion.You are beautiful, even when your eyes are damp and grieved.You are beautiful, at any time of the day, happy, sad, confused. You are beautiful because you have a warm soul that gives love to everyone around you.You are beautiful, and no one can take that!

With love, A.D


luni, 11 septembrie 2017

Memories for a lifetime

 Hey, dragii mei,  

RO:   Știu că am lipsit o perioadă îndelungată, și încerc să remediez această problemă. În această perioadă, am încercat să găsesc răspunsuri la mai multe întrebări care mă măcinau de ceva vreme, și totodată să caut soluții.  

   Cu cât creștem, realizăm că viața nu este așa de ușoară precum ne așteptăm și că pentru a obține ceea ce ne dorim, de multe ori ne izbim cu capul de pereți. Ce am învățat din asta, e că indiferent de câte ori pierzi, trebuie să lupți în continuare, pentru că pentru fiecare dintre noi este pus ceva deoparte.  

   Acum 3 zile, m-am întors dintr-un exchange care m-a făcut să privesc dincolo de orizonturi. A fost prima data când am fost pe cont propriu într-o țară străină, și acest lucru m-a maturizat și în același timp m-a făcut să am mai multă încredere în mine. 

  Pe durata proiectului, am dobândit o serie de competențe de care sunt sigură că o să mă folosesc pe viitor, și nu în ultimul rând, prieteni pe viață. Știi, momentul acela când întâlnești persoane noi și se dovedesc a fi la fel ca tine, și să fii liber să împarți orice sau să te exprimi, pentru că știi că acea persoană te înțelege? Mereu am crezut că am o slăbiciune, pentru că mă încred ușor în oameni și pentru că mă atașez foarte repede. Dar am ajuns la concluzia că aceasta este o calitate, pe care trebuie să știi cum și când să o pui în evidență.  

   Am învățat că indiferent de naționalitate, persoană și sex, fiecare dintre noi suntem egali. Am învățat că fiecare om este special și de aceea trebuie să îi apreciem pe cei din jurul nostru. Am învățat că unde-s mulți puterea crește, de aceea trebuie să ajutăm și să ne lăsăm ajutați. Am învățat că viața ne aduce în cale fel și fel de oameni, prin moduri neașteptate. Întâlnim oameni pentru care-i suntem recunoscători vieții, oameni care intră în viața noastră pentru a ne ajuta să devenim persoanele care trebuie să fim. Întâlnim oameni de care ajungem să depindem sufletește, dar pe care îi pierdem într-o zi. Întâlnim oameni care ne fac promisiuni și care ne fac să visăm, oameni care ne fac fericiți, oferindu-ne dragostea lor, dar și oameni care ne dezamăgesc într-o secundă.

  Dar în final, niciun om nu intră în viața noastră întâmplător. Sunt recunoscătoare pentru toate persoanele din viața mea, pentru că din fiecare experiență pe care ne-o oferă viața învățăm lucruri noi.  


EN:  Hey, my darlings,  

   I know I have missed a long time, and I am going to fix this problem. During this period of time, I tried to answer to many questions that made me wondering  for some time, and also to seek solutions.  

As we grow up, we realize that life isn’t as easy as we expect it to be and we are hitting our heads against the wall to make our wishes come true. From this, I’ve learned that no matter how many times we lose, we have to fight because we all have our own destiny.

Three days ago, I have returned from a youth exchange that made me look beyond horizons. It was the first time I was on my own in a foreign country, and it matured me and at the same time, I became more confident in myself.

 During the project, we have acquired a series of skills that I'm sure I'll use in the future, and not at least, friends for a lifetime. You know that moment when you meet new people and prove to be just like you, and to be free to share any or expressing yourself because you know that person understands you? I always thought I had a weakness, because I trust people easily and because I attach very quickly. But I concluded that this is a quality that must know how and when to put it out.

I've learned that regardless of nationality, sex and person, we are all equal. I learned that everyone is special and we should appreciate those around us. I learned that life brings us about all sorts of people in unexpected ways. We meet people for whom we are grateful to life, people who come into our lives to help us become the people we need to be. We meet people we come to depend on, but we lose one day. We meet people who make promises and make us dream, people who make us happy, giving us their love, but also people who disappoint us in a second.


 But in the end, no person comes in our lives by chance. I am grateful for all the people in my life, because from each experience that life offers to us, we can learn new things.


Already miss you, guys!


                                                                                                     With love, A.D.

Instagram

danilaandreeamadalina

Follow Me

https://www.facebook.com/medeeeaa/